Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Consum responsable

Temàtica:
Sostenibilitat econòmica i social

Objectius:
Analitzar què consumim i què sabem sobre el que consumim.
Donar a conèixer el consum responsable com a eina de transformació social.
desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica de l'alumnat.

Descripció:
En aquesta proposta didàctica de reflexió sobre el consum es planteja la realització d'una taula de les activitats quotidianes que realitzem sense qüestionar-nos, i els recursos que utilitzem per fer-les i què en sabem sobre aquests productes. Aquesta activitat també inclou el visionat del vídeo 'El ultimátum evolutivo' i una reflexió final sobre el consum i el seu poder de transformació social.

Competències bàsiques:
Competència social i ciutadana
Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Temps: 1h
Lloc: Aula o sala polivalent
Material fungible: Retoladors i/o llapis de colors, folis
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pissarra
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Setem Catalunya
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 4111 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí