Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Internet segura per a joves
Objectius
Informar sobre els perills de navegar per Internet.

Descripció de l’activitat
Navegar de manera responsable i donar consells bàsics.

Temporalització
90 minuts aproximadament.

Observacions
Màxim 30 persones / un responsable per aula.sempre en compliment de les mesures i restriccions adoptades per les autoritats sanitàries COVID19
Les xerrades es faran només els dimarts i els dijous. Mossos es posaran encontacte amb el centre per planificar dia i hora.
Lloc on es realitza
Centre educatiu.

Organitza: Mossos d'esquadra
Persona de contacte: Marta/Jordi
Ajuntament de Rubí