Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Seguim fent compostatge
Ja feu compostatge a l’escola però voleu aprofundir en la pràctica i millorar-la?


Objectius a assolir:


• Realitzar un seguiment de l’estat del compostador.
• Capacitar l’alumnat perquè facin un bon ús del compostador, coneixent els principals aspectes físics i les condicions necessàries per fer un bon compost.
• Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge.
• Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s’obté del reciclatge de la matèria orgànica.


Descripció de l’activitat
Consisteix en una activitat que es realitza de forma virtual a l’aula, i on es fa un repàs sobre com es gestiona un compostador, els conceptes més importants del compostatge, i es realitza una valoració de l’estat del compostador del centre, a través del vídeo en directe o d’unes imatges prèviament captades per l’alumnat. I es resolen els dubtes que hagin pogut sortir durant el període de manteniment del compostador. Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d’activitats complementàries per donar continuïtat a l’activitat de manera autònoma.

Temporalització: 1 h 30 minuts durant tot el curs escolar

Observacions:

Aquesta activitat s'ofereix en format presencial o virtual.

Organitza: Consorci de Residus del Vallès Occidental
On es realitza: Aula del centre educatiu.
Informació i inscripció: es realitzarà mitjançant aquest enllaç : http://www.residusvalles.cat/educacio-ambiental-2/pagina-seguim-fent-compostatge/


Més informació: http://www.residusvalles.cat/educacio-ambiental-2/pagina-seguim-fent-compostatge/
Ajuntament de Rubí