Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Ecojoc de l'oca
Aprendre jugant com es seleccionen els residus


Objectius a assolir:

• Aprendre a seleccionar correctament els residus que generem a l’escola
• Aprendre a com podem reduir la quantitat de residus que generem a l’escola.

Descripció de l’activitat:

Consisteix en el clàssic joc de l’oca, un joc cooperatiu on l’objectiu principal és la de donar i rebre ajuda, contribuir a un treball comú aconseguint respondre les preguntes sobre reciclatge o prevenció de residus correctament per a poder avançar i arribar al final de l’oca i guanyar.
Totes les targetes tenen escrites les respostes correctes, per tant, qualsevol docent pot dinamitzar de manera autònoma l’activitat independentment del seu nivell de coneixement en la matèria.

Temporalització:
1h durant el curs

Observacions:
La sessió es realitza de forma autònoma sense la intervenció del Servei Educatiu de Residus. El joc consta de:
- 1 tauler de joc de l’oca de 3 per 5 metres
- Targetes plastificades de preguntes
- Dossier de suport pel docent

El Servei Educatiu de Residus assegura la desinfecció dels materials entre sessió i sessió a les diferents escoles.


Lloc on es realitza: Aula, espai gran o pati del Centre Educatiu
Informació i inscripció: Servei d’Educació, c/ Prim, 33-35 2n, Tel. 93 5887077
Responsable l’activitat: Eva Andreu

Ajuntament de Rubí