Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Civisme: el joc on tothom hi guanya!

Objectius:
-Donar a conèixer la tasca de l’agent pel civisme.
-Aprendre a valorar i tenir cura del nostre entorn.
-Fomentar la comprensió i responsabilitat vers les normes a l’espai públic.
-Promocionar conductes cíviques i bones pràctiques per millorar la convivència i viure més a gust.
-Reflexionar sobre les conseqüències dels actes incívics i la pèrdua que suposa per a tots/es.

Descripció de l’activitat:
El taller el realitzaran dues agents pel civisme. Faran una breu introducció al civisme i la cura de l’entorn urbà i explicaran les tasques que realitzen a la ciutat de Rubí.
De manera visual, participativa i vivencial es treballarà la importància d’implicar-se conjuntament en la cura i manteniment de la ciutat, es reflexionarà sobre les conductes incíviques més freqüents i els efectes que aquestes tenen sobre la nostra ciutat.
Inclou sortida pels voltants de l’escola.
S’entregarà a cada alumne una “auca del civisme” infantil amb rodolins i vinyetes, per pintar, que l’Ajuntament ha editat especialment per a aquests tallers.

Competències bàsiques:
Competència social i ciutadana
Competència de corresponsabilitat i autonomia

Temporalització:
1,5-2 hores.

Observacions:
-El taller implica una sortida pels voltants de l’escola per fer d’ agents pel civisme ‘en pràctiques’.
-Es necessitarà que el tutor/a faci suport a la parella d’agents pel civisme al carrer.
-Es demana certa flexibilitat horària i antelació en la sol·licitud del taller per part del centre escolar. La persona de contacte ha de confirmar el dia i hora.

Qui l’organitza:

Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat – Ajuntament de Rubí

Lloc on es realitza:
Aula i carrer, als voltants de l’escola.

Persona de contacte:

Noelia Lorenzo (Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat, 935887000 ext. 3605) Correu: nlm@ajrubi.cat


Ajuntament de Rubí