Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
A L'OMBRA DEL PLÀSTIC

Temàtica:
Justícia Ambiental

Objectius:
Prendre consciència de la problemàtica mediambiental derivada del consum excesiu de plàstics, concretament en
el ambit marí, i els seus efectes directes en la fauna marina i indirectes en les persones.
Introduir el funcionament bàsic del teatre d'ombres.
Engrescar al reciclatge de productes de rebuig sòlid a partir de la intervenció sobre els mateixos.
Desenvolupar històries de denúncia sobre la problemàtica de les deixalles marines.

Descripció de l'activitat:

Arrel d’un breu espectacle de titelles d’ombra construïdes a partir de material de rebuig, es realitza una reflexió participativa sobre les conseqüències negatives de l’excès del consum de plàstic i la presència del mateix al mar. Es parlarà sobre les tres R com a alternativa a la problemàtica, i posarem la R de reciclatge en pràctica donant nova vida a les nostres deixalles per crear titelles d’ombra.
Durant la primera sessió es veura l'espectacle, reflexionarà sobre la temàtica i crearan històries de denúncia per grups.
Durant la segona sessió es prepararan els titelles per dur a terme l'obra de denúncia de la problemàtica que es presentarà dins de l'aula com acció final.

Competències bàsiques:
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència artística i cultural
  • Competència social i ciutadana


Temps: 3h (2 sessions d'una hora i mitja)
Lloc: Sala polivalent amb possibilitat de foscor i taules per treballar
Observacions: Només es podrà demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.

Material fungible:
  • A aportar per l'escola: un llapis per a cada alumne, un parell de tisores per a cada alumne, cinta adhesiva transparent (3 rotlles) i full de paper DIN A4 d'esborrany (pot ser per reaprofitar, fet servir ja per una banda).
  • A aportar per l'entitat: altre material fungible i eines per la construcció dels titelles que només ells faran servir i que serà desinfectat abans i després de cada ús.
  • A aportar per l'alumnat: una llanterna i material de rebuig a recopilar des de la setmana anterior al taller. Els educadors/es enviaran al professorat una proposta de material de rebuig a recopilar.


Requisits tècnics:
Espai amb possibilitat de foscor
Taules per al treball de creació
Accés a electricitat per tal d'endollar llums de voltatge habitual
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: El Gecko con botas
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 935887000 Ext:6931 / mail: jdl@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí