Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
CONEGUEM LA DEIXALLERIA: Visita a la instal•lació

Els residus especials tenen greus conseqüències pel medi ambient i la salut de les persones. Sabem identificar-los? On els hem de llençar? Què en fan d’ells a la deixalleria?

Què volem?

Que l’alumne sigui capaç de saber reconèixer quin residu té a les mans, les característiques d’aquest, sigui conscient de les necessitats de tractar-lo de forma adequada i el llenci al lloc que pertoca.

Objectius a assolir:
• Conèixer els residus que es poden portar a les diferents deixalleries de Rubí (deixalleria mòbil, fixa i del mercat).
• Conèixer la importància del tractament diferenciat dels residus.
• Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar

Descripció de l’activitat:
La visita a la Deixalleria de Cova Solera es realitza a la mateixa instal•lació, l’alumnat coneix quins són els residus que es porten, quin tractament reben i quins perills plantegen pel medi ambient i l'ésser humà.

Temporalització: Una hora d'octubre a maig.


Observacions
• L’activitat la dinamitza el Servei Educatiu de Residus. Aquesta activitat es realitza a l’aire lliure, sense necessitat de contacte entre els participants, i els materials que s’utilitzen es desinfecten abans i després de la sessió.


Organitza:Servei de Medi Ambient i Servei d’Educació
Lloc on es realitza: Deixalleria de cova solera.
Informació i inscripció: Servei d’Educació, c/ Prim, 33-35 2n, Tel. 93 5887077
Responsable l’activitat: Eva Andreu Responsable del programa: Manuela Ibáñez

Ajuntament de Rubí