Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall programa
Educació Viària

El carrer de les nostres ciutats és un espai de convivència i de relació entre diferents col.lectius: infants, gent gran, automobilistes, ciclistes... amb diferents objectius: treballar, jugar, passejar...
La intenció d'aquest programa no és altra que aconseguir la màxima seguretat en aquest espai únic, a partir del treball amb els diferents col.lectius que s'hi interrelacionen.
En el cas que ens ocupa, abordarem aquest treball des dels diferents cicles educatius.
Ajuntament de Rubí