Menú > Catàleg d'activitats - Infantil 0-3 Escoles Bressol > Detall programa
Coneguem Rubí

Us oferim tot un seguit d’activitats adreçades a aconseguir una educació integral dels infants a partir de l’apropament dels alumnes a la seva realitat més immediata: la ciutat, facilitant un diàleg i contacte continu entre ciutat i escola, on l’Ajuntament com a Administració de la ciutat, facilita els mecanismes per tal d’afavorir aquest apropament, alhora que vetlla per la formació dels seus ciutadans, per petits que siguin.

En algunes activitats trobareu objectius que van més enllà del coneixement de la ciutat i és que pensem que la ciutat dóna joc per al treball de molts aspectes curriculars i/o de valors.

Quan sol·liciteu l’activitat, especifiqueu el trimestre en que us interessa fer-la, ja que començarem a establir el calendari amb els que ho indiquen.

Penseu també que per a la realització de qualsevol de les visites del Coneixement de la Ciutat intervenen molts tècnics, els propis de cada servei i els que fan específicament l’activitat i/o l’explicació, es belluguen agendes de treball, i es limiten visites entre moltes altres adaptacions; per tant, si al llarg del curs teniu anul·lacions, canvis i/o modificacions, feu-nos ho saber el més aviat possible, perquè no vagi en detriment del Programa i de la resta d’Escoles.
Ajuntament de Rubí