Menú > Catàleg d'activitats - Per a la població en general > Detall programa
Educació per la salut

L’educació per la salut a l’escola es vincula estretament amb la promoció de la salut, ja que es tracta de formar i responsabilitzar a la població escolaritzada, amb l’objectiu d’adquirir els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la defensa de la salut individual i col·lectiva.

Inclou doncs, un conjunt d’activitats que pretenen aconseguir que els nens i nenes adoptin un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut.
Ajuntament de Rubí