Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
Pràctica de producció de biogás a partir de residus orgànics
Fes de científic i experimenta amb els residus orgànics.


Objectius a assolir:

• Comprovar l’energia que es pot obtenir de la matèria orgànica
• Entendre la potencialitat de la correcte separació de la matèria orgànica per a poder aconseguir energia.

Descripció de l’activitat:

L’activitat consta de 3 fases, una primera on es fa una explicació teòrica per entendre quin és el procés de transformació de la matèria orgànica en energia, així com les diferents vies de tractament possibles; es farà una visita i explicació de la planta de Can Barba i una pràctica al laboratori on es determinarà la quantitat de biogàs que pot produir una mostra de residu orgànic segons diferents condicions.

Fitxa tècnica:

Forma de treball:
grup/classe
Temporalització: tot el curs escolar
Durada: 3 hores
Material: pel professorat: guia pràctica i dels conceptes que la pràctica aplica
Pels alumnes: dossier amb l’explicació teòrica de la digestió anaeròbica i la metodologia a seguir a la pràctica.

Observacions:

Organitza:
Consorci de residus del Vallès Occidental
Lloc on es realitza: Planta de compostatge Can Barba
Informació i inscripció: http://www.residusvalles.cat/reserva-practica-de-biogas-a-partir-de-residus-organics/Més informació: http://www.cresidusvoc.org/crvo/apartats/index.php?apartat=120
Ajuntament de Rubí