Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Coneguem itineraris naturals - Impactes ambientals a l'Estany dels Alous
Objectius
Aprofundir en el coneixement dels nostre entorn natural i rural, i al mateix temps reforçar els valors mediambientals del territori local. Conscienciar l'alumnat dels impactes ambientals que pateixen les zones humides per tal d'educar les actituds envers la conservació d'aquests espais naturals.

Descripció de l’activitat
Visita a la zona humida 'Estany dels Alous', espai situat al límit de terme entre Rubí i Sant Cugat. L'entorn es troba fortament influenciat per l'activitat humana en plena àrea metropolitana de Barcelona, però manté un bon estat de conservació natural. Els alumnes tindran ocasió de conèixer les principals característiques i funcions d'una zona humida, així com la fauna, la vegetació, la geologia i les condicions físiques de l'entorn. Se'ls explicarà la història de l'estany dels Alous (conversió d'una pedrera en una zona humida). Coneixeran els impactes ambientals a la zona de l'estany, així com les mesures que s'estan duen a terme per disminuir-los.

Forma de treball
L'itinerari es realitza amb un grup classe. Està adreçat a: Cicle superior i ESO (les activitats permeten ser adaptades als diferents nivells de 5è i 6è de primària, i també als cursos de l'ESO). Durant el recorregut cada nivell realitza un conjunt d'activitats diferents. De manera que hi ha 6 conjunts d'activitats progressives i que no es repeteixen.

Temporalització
3h. (un matí). De 9:30 a 12:30h. A petició de l'escola pot patir alguna modificació.

Observacions
Aquesta activitat pot requerir metarial de suport tipus fotocòpies, aquest prèviament es comunica al professorat.
Sobre transport: des de Rubí: si es vol anar-hi caminant el temps estimat des del centre de Rubí és de 15-20 minuts.
Sol·licitar l'activitat com a mínim 4 setmanes abans de la realització.
Punt de sortida: El punt de sortida és la Porta Tallers FGC (Camí d'accés als Alous) (c. Antoni Sedó, 5). No obstant això, a petició de l'escola es pot canviar i que l'educador ambiental surti directament de l'escola.

Organitza: Rubí d'Arrel (rubidarrel @gmail.com)
Informació: www.rubidarrel.cat
Responsables: Falet Bosch (mòbil 690 322 158 ce: rafel.bosch.janer@gmail.com), Jordi Muntan (jordimuntan@gmail.com 685138771) i Eduadrd Puigventós.
Ajuntament de Rubí