Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Cessió de materials per a l'aula - La biodiversitat del ecosistema urbà
Objectius
Aprofundir en el coneixement de la nostra ciutat vista com un ecosistema urbà, i al mateix temps conscienciar l'alumnat dels valors de la biodiversitat en un medi molt pertorba com és una ciutat mitjana. Educar les actituds per a la millora del medi ambient. Mostrar la diversitat biològica dels llocs visitats.

Descripció de l’activitat
Es fa un recorregut amb punts d'interés per diversos espais de la ciutat de Rubí (places, carrers, miradors, etc.) tot descobrint les estrucutures i els processos que hi tenen lloc a nivell d'ecosistema i qu epermet l'existència d'una gran biodiversitat. Aquesta activitat representa una novetat ja que aquestabiodiversitat urbana sovint no és valorada com a tal, i rarament la ciutat és estudiada com un ecosistema natural. Els alumnes tindran ocasió de conèixer les funcions i característiques de la fauna i vegetació més comuna a la nostra ciutat.Forma de treball: Grup classe. L'activitat permet que sigui adaptada a diferents nivells.
Temporalització
3-4 hores. (Un matí)

Observacions
Aquesta activitat requereix material de suport, prèviament caordat amb el professorat. Sobre transport: l'activitat permet anar caminant pel recorregur urbà. Sol·licitar l'activitat com a mínim 4 setmanes abans de la realització.

NOTA: la data límit per sol·licitar aquesta activitat va ser el 7 de novembre de 2014.

Organitza: Rubí d'Arrel (rubidarrel@gmail.com)
Informació: Rubí d'Arrel i Servei d'Educació de l'ajuntament de Rubí.
Responsable: Falet Bosch (690 322 158), Jordi Muntan, Eduard Puigventós
Ajuntament de Rubí