Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Missió Residus
Has vist mai una gran instal·lació de gestió de residus? Impactant visita on podrem veure les tones i tones que diàriament llencem al contenidor de la resta. Prendràs conciència de lo important que és reciclar


Objectius a assolir:

• Conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
• Treballar en profunditat la importància de separar correctament els residus a casa
• Conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la comarca

Descripció de l’activitat:
Consisteix en una presentació interactiva on es veu la relació entre les nostres activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus.
Posteriorment es farà una visita a les instal·lacions del Centre de Tractament de residus i analitzaran una bossa tipus d’escombraries en les diferents fraccions existents.


Fitxa tècnica:


Forma de treball: grup/classe
Temporalització: tot el curs escolar
Durada: 2 hores i mitjà

Observacions:

Organitza: Consorci de residus del Vallès Occidental
Lloc on es realitza: Centre de tractament de Residus del Vallès Occidental.
Informació i inscripció: http://www.residusvalles.cat/reserva-ctr-que-en-fem-dels-residus/


Ajuntament de Rubí