Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Sessió de teatre: 'No em ratllis'
b>Objectius
- Fer reflexionar els joves a través d’una proposta escènica la qual dóna pas a un diàleg en la que es plantejen diferents situacions conflictives on el jove pot sentir-se identificat.

- Reflectir diferents aspectes de la problemàtica, al mateix temps que es transmet informació bàsica i adequada sobre els diferents tipus de drogues i els riscos associats al seu consum.

- Facilitar als joves i als educadors i educadores instruments per a la reflexió sobre les relacions que estableixen les persones amb el consum i no consum de diverses drogues.

- Mostrar una imatge positiva de la persona que ha decidit no consumir, a través de la identificació amb el joc de situacions que té la proposta escènica.

- Estimular al jove perquè prengui consciència de la seva vulnerabilitat davant les drogues i pugui identificar la pressió social per consumir-ne que hi ha al seu entorn. Augmentar la seva capacitat de resistència a la pressió social del grup i a la frustració.

- Proporcionar habilitats, perquè el jove sigui capaç de refusar el consum de drogues.

- Disminuir els riscos relacionats amb el consum de drogues i amb les conductes addictives.

- “Desdramatitzar” la reflexió i el debat sobre aquests temes a través d'un’ llenguatge atractiu, àgil i evocador, però amb el rigor sanitari que comporta.

- Estimular al jove perquè s'involucri en la cura de la seva pròpia salut, sigui capaç de realitzar eleccions positives i pugui prendre decisions de manera responsable i autònoma respecte a les drogues.

- Aportar coneixements que li permetin actuar de manera adequada davant diferents situacions de risc.Prevenir l'ús i abús de substàncies tòxiques.
Tenir consciència de les conseqüències que es deriven del seu ús.

Descripció de l’activitat
L'obra, d'1h 30m de durada, fa referència al consum i no consum de diverses drogues, així com les conductes de risc associades (conducció, relacions sexuals sense protecció...).

L'activitat consta de dues parts: un espectacle teatral i un debat posterior.

1a part: es fa l´obra de teatre on es representen les vivències, els pensaments i els records de tres joves en el moment de decidir què fer en el seu temps lliure.A partir d’aquí s’introdueixen diferents situacions on s’apropa la problemàtica del consum de drogues i els riscos associats, convidant al públic a reflexionar sobre els interrogants suscitats.

2a part. s´obre el debat teatral al qual els joves són convidats a participar activament a través de la resolució d´una situació conflictiva, on es treballa la negociació afectiva entre dos joves i s´incideix en la prevenció del consum d´alcohol a l´hora de conduir un vehicle.

Temporalització
Es realitzarà durant el 2n o 3è trimestre; més endavant en concretaran les dates.

Observacions
Activitat adreçada a alumnes de 3r d’ESO.
Per fer un treball posterior a l’activitat entorn a aquesta temàtica, us recomanem aquests continguts:

– http://laclara.info/
– http://www.elpep.info/es/

L’enllaç també es troba a la pàgina web, l’accés directe es:

NO EM RATLLIS!!!

Organitza: Servei de Salut Pública
Lloc on es realitza: Teatre Municipal La Sala
Informació: Servei d'Educació, c/ Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 000
Responsable: Teresa Noves Ext.: 4201 e-mail: tnr@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí