Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Tallers d'educació sexual i afectiva
Objectius
Facilitar un ensenyament actiu i participatiu, a fi de contribuir a la formació d'opinions sòlides i responsables en la seva vida afectivo-sexual.

Descripció de l’activitat
Taller interactiu i participatiu de 2h de durada, realitzat pel Centre Jove d´Atenció a les Sexualitats (CJAS) Els objectius son:

. Desmitificar creences i mites relacionats amb la sexualitat.
. Afavorir actituds positives i responsables en les relacions sexuals.
. Desenvolupar habilitats en la pressa de decisions
. Promoure la corresponsabilitat dels dos sexes en la prevenció dels embarassos no desitjats.
. Donar a conèixer els diferents mètodes contraceptius.
. Mostrar la tècnica correcta de la utilització del preservatiu masculí.
. Informar sobre el servei d’atenció a joves: 'Consulta Jove'.

Es mostrarà audiovisual i es farà anàlisi de situacions.

És important realitzar aquesta activitat sense la presència de professorat, per facilitar la lliure participació dels alumnes.

Forma de treball: grup classe, subgrups de 15 alumnes màxim.

Grau de suport: tècnics del Servei de Salut Pública.

Temporalització
Al llarg del curs escolar.

Observacions
Cal sol·licitar l’activitat a principi de curs.
Activitat adreçada als alumnes de 3r d’ESO.Organitza: Servei de Salut Pública.
Lloc on es realitza: al centre educatiu
Informació: Servei d'Educació, c. General Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 077
Responsable: Tere Noves Ext.: 4501 e-mail: mjac@ajrubi.es
Ajuntament de Rubí