Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
La traçabilitat impossible (tèxtil)

Temàtica
Sostenibilitat econòmica i social
Drets humans i ciutadania
Perspectiva de gènere

Descripció:
En aquesta proposta didàctica es condueix l'alumnat a la reflexió sobre les cadenes de producció de diferents productes i a analitzar la complexitat d'algun d'ells a través de l'anàlisi de fotogrames realitzats durant les diferents fases de producció d'una samarreta. També es proposa situar en un mapa del món les etiquetes de la roba que portem per visualitzar la problemàtica de les localitzacions en la indústria del tèxtil i reflexionar sobre les implicacions d'aquest fenomen. L'activitat finalitza amb el visionat del Curtmetratge 38 i posterior reflexió-debat.

Competències bàsiques:
Competència en coneixement i interacció amb el món físic.
Competència social i ciutadana.
Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Objectius:
Facilitar a l'alumnat dades per a la reflexió sobre les diverses causes generadores de pobresa i desigualtat.
Donar a conèixer la cadena de producció de tèxtil i la vulneració de drets laborals que es cometen.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica de l'alumnat.

Material fungible: Retoladors, i/o llapis de colors, folis.
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pissarra.
Nombre d'alumnat: Màxim un taller per cada grup/classe de 25 nens i nenes.
Temps: 1 hora
Lloc: Aula o sala polivalent
Entitat: Setem Catalunya
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 4111. E-mail: jdl@ajrubi.catAjuntament de Rubí