Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Ciutats defensores
Objectius

General:
Millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania de les ciutats participants.

Específics:

Donar a conèixer la tasca de diferents defensors i defensores dels drets humans, ajudant d’aquesta manera a la seva protecció.

Visibilitzar la feina dels municipis participants com a ciutats defensores dels drets humans.

Ajudar a l’intercanvi d’experiències entre defensors i defensores de diferents llocs del món, identificant les similituds i diferències en la seva feina.

Donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels conflictes que es viuen en els llocs de procedència dels defensors i defensores.Descripció:

Ciutats defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau amb la participació d’altres municipis i institucions catalanes que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.
Preveu l’estada a Catalunya d’un grup defensors i defensores dels drets humans durant un període de 7/10 dies per organitzar una sèrie d’activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles,…) que serviran per donar a conèixer la tasca dels defensors/es i la importància de recolzar-los.


Tempralització: Setmana de l'1 al 6 d'abril del 2019.

Lloc on es realitza: Instituts de secundària

Organitza: Servei de Ciutadania

Per a més informació: https://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com/ciutats-defensores-dels-drets-humans/

Persona de contacte: Núria Sanz, nst@ajrubi.cat, 935887000, ext. 4111

Ajuntament de Rubí