Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Coneguem la deixalleria. Visita a la instal·lació. Part II

Els residus especials tenen greus conseqüències pel medi ambient i la salut de les persones. Sabem identificar-los? On els hem de llençar? Què en fan d’ells a la deixalleria?

Què volem?

Que l’alumne sigui capaç de saber reconèixer quin residu té a les mans, les característiques d’aquest, sigui conscient de les necessitats de tractar-lo de forma adequada i el llenci al lloc que pertoca.

Objectius a assolir:

Sessió a l’aula:
• Aprendre com es seleccionen correctament les fraccions de residus i els residus especials
• Conèixer el procés de recuperació de diferents residus i allò que aconseguim
• Conèixer els residus que es poden portar a les diferents deixalleries de Rubí (deixalleria mòbil, fixa i del mercat).
• Conèixer la importància del tractament diferenciat dels residus.
• Prendre conciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar.

Sessió a la deixalleria:

• Conèixer l'organització i el funcionament de la Deixalleria.
• Aprendre els residus que es poden portar a la deixalleria.
• Estudiar el procés de recuperació de diferents residus.
• Comprendre la importància del tractament diferenciat dels residus.

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat consta de dues sessions, una prèvia a l’aula i una altre de visita a la deixalleria.
A l’aula un educador ambiental mitjançant materials pedagògics introdueix als alumnes al sistema de gestió de residus de Rubí, posant en pràctica on es llença cada residu i descobrint els passos d’aquests residus fins a ser recuperats com a nova matèria prima, i veiem les conseqüències de no reciclar correctament.
Introduïm quina és i la funció de les deixalleries com a instal·lacions municipals de gestió de residus especials o nocius per al medi ambient.
I en els cursos més grans i segons el grup-classe s’introdueixen conceptes com reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar i conceptes d’economia circular.

A la deixalleria es realitzarà una visita guiada per les instal·lacions de la Deixalleria de Cova Solera, recorrent els diferents espais, veient quins son els residus que hi trobem, quins perills plantegen cada residu i el tractament que reben per tal de recuperar-ho.

Fitxa tècnica

Forma de treball: Grup-classe
Temporalització: Tot el curs escolar
Durada: 1 hora + 1 hora de durada

Observacions
• Cal sol·licitar l’activitat abans del 30 de setembre
Organitza: Servei de Medi Ambient i Servei d’Educació
Lloc on es realitza: Escola
Informació i inscripció:
Servei d’Educació, c/ Prim, 33-35 2n, Tel. 93 5887077
Responsable l’activitat: Eva Andreu Responsable del programa: Manuela Ibáñez

Ajuntament de Rubí