Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Coneguem itineraris naturals - Torrents Fondo i Can Pi de la Serra (Escoles Rivo Rubeo, Joan Maragall i INS JV Foix)
Objectius
Aprofundir en el coneixement del nostre entorn local natural i rural, i al mateix temps conscienciar l'alumnat dels valors ecològics, socials i cívics que tenen els espais naturals periurbans, així com educar les actituds envers la seva conservació. Mostrar la diversitat biològica de la zona visitada.

Descripció de l’activitat
Visita al Torrent Fondo i camps agrícoles de Can Serrafossar (Escola Rivo Rubeo), Torrent de Can Pi de la Serra i Serra de l'Oleguera (Escola Joan Maragall i INS JV Foix). L'entorn es troba fortament influenciat per l'activitat humana en plena àrea metropolitana de Barcelona, però manté un bon estat de conservació natural i rural per desenvolupar activitats d'educació ambiental. Els alumnes tindran ocasió de conèixer les funcions i característiques naturals i rurals de l'espai, així com la fauna i la vegetació més comuna de la zona.

Forma de treball: L'itinerari es realitza amb un grup classe (uns 25 alumnes). Està adreçat a: Cicle inicial, mitjà i superior. En el cas de l'itinerari pel Torrent de Can Pi de la Serra, també hi ha la possibilitat del nivell per a l'ESO. Durant el recorregut cada nivell realitza un conjunt activitats diferents (activitats progressives i que no es repeteixen). També s'adapta a l'època de l'any.
Temporalització: 3h. (un matí). De 9:30 a 12:30h. A petició de l'escola pot patir alguna modificació.
Observacions: Aquesta activitat pot requerir material de suport tipus fotocòpies, aquest prèviament es comunica al professorat.
Sobre transport: no cal ja que són itineraris que comencen i acaben als mateixos centres educatius.
Sol·licitar l'activitat com a mínim 4 setmanes abans de la realització.
Punt de sortida: Al ser uns itineraris preparats per als centres Escola Rivo Rubeo, Joan Maragall i INS JV Foix, el punt de sortida és directament des del mateix centre educatiu.
Organitza: Rubí d'Arrel (rubidarrel @gmail.com)
Informació: www.rubidarrel.cat
Responsables: Falet Bosch (mòbil 690 322 158 ce: rafel.bosch.janer@gmail.com), Jordi Muntan (jordimuntan@gmail.com 685138771) i Eduard Puigventós.
Ajuntament de Rubí