Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Coneguem la planta depuradora

Objectius a assolir:

  • Comprendre el cicle de l’aigua a Rubí.
  • Estudiar la depuració física, química i biològica.
  • Diferenciar les tipologies de plantes de tractament.
  • Reflexionar sobre la importància del consum responsable de l’aigua.


Descripció de l’activitat:


Mitjançant aquesta visita es vol que els alumnes entenguin el funcionament de la planta depuradora i els diferents processos que s'apliquen a l'aigua que arriba abans d'abocar-la de nou a la riera de Rubí. Per altra banda, també es vol conscienciar sobre la importància d'un consum responsable dels recursos hídrics i potenciar la reducció de la contaminació de les aigües.

Fitxa tècnica:


Forma de treball: Grup-classe.
Temporalització: Tot el curs.
Durada: 1 hora

Observacions:


  • Cal sol·licitar l’activitat amb 6 setmanes d'antelació. Visites en grups de 25 alumnes aproximadament. Màxim 2 grups de 25 alumnes el mateix dia de la visita.
  • Aquesta sol.licitud correspon a la visita de la depuradora.


Organitza: Servei de Medi Ambient i Servei d’Educació
Lloc on es realitza: Depuradora de Rubí, Ctra. de Molins de Rei s/n.
Informació i inscripció: Servei d’Educació, C. Prim, 33-35 2n. Tlf. 93 5887077
Responsable de l'activitat: Bernat Sabater
Responsable del programa: Manuela Ibáñez
Ajuntament de Rubí