Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Xerrada sobre drogues: 'Tabac, alcohol i altres drogues'
Objectius
Donar informació de les conseqüències negatives per a la salut que es deriven del consum de l’alcohol.

Grau de suport: Tècnic del Servei de Salut Pública.

Descripció de l’activitat
Es realitzarà a l’aula, previ establir abans amb la persona responsable de l’IES el programa a seguir.

Temporalització
Al llarg de curs escolar.

Observacions
L'objectiu d'aquesta xerrada és principalment informar i està pensada per fer-la com a introducció a 1er d'ESO per treballar en altres cursos habilitats que poden ajudar al jove a prendre decisions adequades. Aconsellem que si agafeu aquesta xerrada hauríeu de treballar a 2on el taller d'assertivitat i a 3er el taller de Drogues!!'.
També farem assessorament al professorat si ho sol·liciten.

i
Organitza: Servei de Salut Pública
Informació: Servei de Salut Pública, General Prim, 33-35 2º, Tel. 93 588 70 77
Responsable: Ma José Alvarez. Ext.: 4205 e-mail: mjac@ajrubi.es
Ajuntament de Rubí