Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Tallers de comunicació i assertivitat
Activitat:

El taller consta de dues parts, una teòrica impartida per el mateix professorat (Facilitem tot el material).

La comunicació, què és i com comuniquem
L’art d’escoltar, l’empatia i el respecte.
Els estils comunicatius
Definició d’assertivitat

I altre pràctica, desenvolupada per un tècnic de salut pública:

Taller d’escultures (2 hores) per representar els diferents estils comunicatius: agressivitat, passivitat i assertivitat.

Rol playing (2 hores) representació d’una experiència assertiva viscuda en primera persona.

Justificació:

El consum de drogues està molt relacionat amb els valors, les creences i actituds que tenen el joves, però també amb altres factors, els anomenats factors de protecció, com l’autoestima i altres habilitats per afrontar la pressió social. Aquest factors són elements, condicions o situacions(individuals, familiars i socials), que neutralitzen o disminueix els efectes dels factors de risc, reduint la possibilitat d’iniciar, mantenir i/o incrementar el consum de drogues (Hawkins, 1987)

Com ja s’ha dit entre els principals factors de protecció estan: l’autoestima, l’enfrontament de l’estrès, les habilitats socials i l’assertivitat.

Començar per la comunicació, com es una comunicació efectiva i com evitar enfrontaments i conductes violentes deu ser un dels principals objectius de treball, ja que no eviten sols el consum de drogues si no també altres conductes.

Objectiu:

Donar a conèixer els estils comunicatius: avantatges i inconvenients de cada un.

Que siguin capaços de reconèixer quin es l’estil que més fan servir i a la vegada es facin conscients de que també estan capacitats i de fet segur que en alguna ocasió han fet servir un altre estil.

Que puguin reconèixer les senyals del seu cos, les emocions i els pensaments que es generen en cas de conflicte per poder-los parar a temps i així donar una resposta més assertiva.

Que tinguin alternatives de conducta contemplades com a possibles i fàcils per poder defensar els seus valors, creences, actituds davant d’altres i que respectin els valors, creences i actituds dels altres.


Destinataris:

Alumnes de ESO, Cicles Formatius de tots els IES i Escoles Concertades de Rubí i alumnes del Pla de Transició al treball.i
Organitza: Servei de Salut Pública
Lloc on es realitza: a l'aula
Informació: Servei d'Educació, c. General Prim, 33-35 2º, Tel. 93 588 70 77.
Responsable: Ma. José Alvarez Ext. 4502 e-mail: mjac@ajrubi.es
Ajuntament de Rubí