Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Hàbits d’alimentació saludables
L'objectiu general del taller de és conscienciar del risc que comporta la cultura del consum i l'excés de menjar desequilibrat i ràpid.

Objectius específics

Conèixer que una dieta adequada és aquella que ens aporta a cada individu tots els aliments necessaris per cobrir les seves necessitats, mantenir una bona salut i prevenir l'aparició de malalties com l'obesitat.

Conèixer que cada persona té unes necessitats de nutrició específiques en funció de la seva edat, sexe, mida i activitat física que realitza.

Diferenciar l'aportació nutritiva de cada aliment i conèixer quins aliments hem de consumir en major o menor quantitat.

Conèixer com el nostre cos es forma i està fet pels mateixos nutrients que ens aporten els aliments que consumim a diari.

Prevenir patologies com l'obesitat i hipertensió en conèixer quines són les causes i els aliments que provoquen les esmentades malalties

Descripció de l'activitat

Taller teatralitzat de caire científic

Forma de treball:

grup classe.

Grau de suport:

2 educadors de l'empresa Ciència Divertida

Temporalització

Durant l'any escolar 2015-2016

Observacions

Es recomana fer aquest taller conjuntament amb el de prevenció del tabaquime i el de bulling

Organitza: Servei de Salut Pública
Lloc on es realitza: Al centre escolar
Informació: Servei d'Educació, c. General Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 000
Responsable: Maria José Alvarez Ext.: 4205 e-mail: mjac@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí