Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
L'aventura de la vida
Objectius
Intervenció educativa que preten potenciar les habilitats per a la vida i els hàbits saludables a través del desenvolupament integral i harmònic dels infants, per prendre opcions de vida saludables.

Descripció de l'activitat
. Cada alumne elabora el seu àlbum de cromos a mesura que es van treballant els apartats de:
- Respecte vers un mateix
- Afrontar els desafiaments
- Manejar la tensió
- Relacionar-se
- Prendre decisions
- Us de medicaments
- Consum d'alcohol
- Consum de tabac
- Activitat i descans
- Alimentació
- Seguretat
- Higiene

. Una altra possibilitat és treballar aquests apartats a través d'un CD de contes.

Forma de treball
. Xerrada informativa i de seguiment amb els mestres que realitzin el programa.
. Xerrades amb pares per informar del programa i/o sobre aquells temes específics que l'escola i els pares considerin oportuns.
. Grup classe

Grau de suport
Dossier de treball i CD amb contes pel mestre, àlbum de cromos per l'alumne i material per els pares. Possibilitat de participar a la ràdio local per donar a conèixer el programa.

Temporalització
Durant tot el curs

Veure web de l'aventura de la vida

Organitza: Servei de Salut Pública
Informació: Servei de Salut Pública, c/ General Prim, 33-35 2º, Tel: 935 887 077
Responsable: Tere Noves. Ext. 4201 e-mail: tnr@ajrubi.es
Ajuntament de Rubí