Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Taller de Circuits Elèctrics (en anglès)
Objectius

Construirem circuits elèctrics amb diferents materials i aprendrem els conceptes bàsics de com es transmet el corrent elèctric, tot familiaritzant-nos amb l'anglès científic i tècnic.

Descripció de l’activitat

L’activitat s’obrirà amb una breu presentació en la qual il•lustrarem els conceptes base:
Parlarem de potencial elèctric i de corrent amb l’analogia clàssica entre electricitat i aigua. Introduirem la diferència entre conductors i no conductors, i en demostrarem la diferència fent servir un altre experiment clàssic: l’aigua destil•lada no condueix però es torna conductora afegint sal.

Ensenyarem els diferents components dels circuits (bateries, LEDs, cables, motors, interruptors, resistors i fotoresistors).

Finalment, parlarem de com es transmet i modifica l’energia elèctrica i introduirem les idees de sensor i d’actuador. Explicarem breument com funcionen els jocs i el material que donarem per veure en acció els conceptes explicats, i passarem a experimentar, en grups petits, amb diferents tipus de circuits elèctrics.

• Temporalització: El taller té una durada de 90 minuts, dividits en uns 30 minuts de presentació i 60 minuts d'experimentació.
• Observacions: L'activitat es farà íntegrament en anglès. Els tutors rebran prèviament una fitxa amb les paraules clau a treballar durant el taller.
• Qui l’organitza: LABCLUB
• Lloc on es realitza: l'activitat es realitza en el centre escolar, a la mateixa aula de cada grup.

Per a més informació: https://labclub.org/ https://activitum.cat/actividades/14774_taller-de-circuits-electrics-angles/
• Persona de contacte: Jordi Sebastià Pareja
jordi@labclub.org 667 08 36 96

Ajuntament de Rubí