Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Petita histňria dels Mossos d'esquadra per infants
Objectius
Donar a cončixer els Mossos.

Descripció de l’activitat
Informar als alumnes sobre quč fa la policia, com ajuda i donar a cončixer les eines bŕsiques.

Temporalització
60 minuts aproximadament.

Observacions
Mŕxim 30 persones / un responsable per aula.
Lloc on es realitza
Centre educatiu.

Organitza: Mossos d'esquadra
Persona de contacte: Marta/Sergi
Ajuntament de Rubí