Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Coneguem itineraris naturals - Torrent dels Alous
Objectius
Aprofundir en el coneixement dels nostre entorn natural i rural, i al mateix temps conscienciar l'alumnat dels valors com a espai natural que tenen els espais naturals periurbans per tal d'educar les actituds envers la seva conservació. Mostrar la diversitat biològica de la zona visitada.

Descripció de l’activitat
Visita al Torrents dels Alous, espia situat al límit de terme entre Rubí i Sant Cugat. L'entorn es troba fortament influenciat per l'activitat humana en plena àrea metropolitana de Barcelona, però manté un bon estat de conservació natural. Els alumnes tindran ocasió de conèixer les funcions i característiques naturals de l'espai, així com la fauna i la vegetació més comuna de la zona.

Forma de treballL'itinerari es realitza amb un grup classe (uns 25 alumnes). Està adreçat a: Cicle inicial, mitjà i superior (les activitats permeten ser adaptades als diferents nivells d'infantil, primària, i secundària). Durant el recorregut cada nivell realitza un conjunt d'activitats diferents. De manera que hi ha 6 conjunts d'activitats progressives i que no es repeteixen. També s'adapta a l'època de l'any.
Temporalització 3h. (un matí). De 9:30 a 12:30h. A petició de l'escola pot patir alguna modificació.
Observacions Aquesta activitat pot requerir material de suport tipus fotocòpies, aquest prèviament es comunica al professorat.
Sobre transport: des de Rubí: si es vol anar-hi caminant el temps estimat des del centre de Rubí és de 15-20 minuts.
Sol·licitar l'activitat com a mínim 4 setmanes abans de la realització.
Punt de sortida: El punt de sortida és la Porta Tallers FGC (Camí d'accés als Alous) (c. Antoni Sedó, 5). No obstant això, a petició de l'escola es pot canviar i que l'educador ambiental surti directament de l'escola.
Organitza: Rubí d'Arrel (rubidarrel @gmail.com)
Informació: www.rubidarrel.cat
Responsables: Falet Bosch (mòbil 690 322 158 ce: rafel.bosch.janer@gmail.com), Jordi Muntan (jordimuntan@gmail.com 685138771) i Eduard Puigventós.
Ajuntament de Rubí