Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Coneguem itineraris naturals - Estany dels Alous
Objectius
Aprofundir en el coneixement del nostre entorn local natural i rural, i al mateix temps conscienciar l'alumnat dels valors com a espai natural que tenen les zones humides per tal d'educar les actituds envers la seva conservació. Mostrar la diversitat biològica de la zona visitada.

Descripció de l’activitat
Visita a la zona humida 'Estany dels Alous', espai situat al límit de terme entre Rubí i Sant Cugat. L'entorn es troba fortament influenciat per l'activitat humana en plena àrea metropolitana de Barcelona, però manté un bon estat de conservació natural. Els alumnes tindran ocasió de conèixer les funcions i característiques naturals de l'espai, així com la fauna i la vegetació més comuna de la zona.

Forma de treball: L'itinerari es realitza amb un grup classe (uns 25 alumnes). Està adreçat a: cicle inicial, mitjà i superior les activitats permeten ser adaptades als diferents nivells d'infantil, primària i secundària). Durant el recorregut cada nivell realitza un conjunt activitats diferents. De manera que hi ha 6 conjunts d'activitats progressives i que no es repeteixen. També s'adapta a l'època de l'any.
Temporalització: 3h. (un matí). De 9:30 a 12:30h. A petició de l'escola pot patir alguna modificació.
Observacions: Aquesta activitat pot requerir metarial de suport tipus fotocòpies, aquest prèviament es comunica al professorat.
Sobre transport: des de Rubí: si es vol anar-hi caminant el temps estimat des del centre de Rubí és de 15-20 minuts.
Sol·licitar l'activitat com a mínim 4 setmanes abans de la realització.
Punt de sortida: El punt de sortida és la Porta Tallers FGC (Camí d'accés als Alous) (c. Antoni Sedó, 5). No obstant això, a petició de l'escola es pot canviar i que l'educador ambiental surti directament de l'escola.
Organitza: Rubí d'Arrel (rubidarrel @gmail.com)
Informació: www.rubidarrel.cat
Responsables: Falet Bosch (mòbil 690 322 158 ce: rafel.bosch.janer@gmail.com), Jordi Muntan (jordimuntan@gmail.com 685138771) i Eduard Puigventós.
Ajuntament de Rubí