Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Passem el relleu del compostatge
Objectius a assolir:

Els alumnes que passen el relleu:
• Donar a conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge
• Aprendre a explicar de forma senzilla i entenedora allò que han après durant el curs

Els alumnes que prenen el relleu:
• Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge
• Valorar els beneficis de la utilització del compostador

Descripció de l’activitat:

L'activitat consisteix en que els alumnes nous que s'hauran d'encarregar del compostador, aprenguin el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge de la mà d'aquells alumnes que ja el coneixen passant-los el relleu de tot el que han après en la gestió del compostador.
L'activitat consisteix en que els alumnes nous que s'hauran d'encarregar del compostador, aprenguin el cicle d ela matèria orgànica i el procés d'autocompostatge de la mà d'aquells alumnes que ja el coneixen passant-los el relleu de tot el que han après en la gestió del compostador.
L'activitat s'adaptarà sempre a les característiques específiques del centre, de forma general constarà de 3 parts:
Una primera on, amb els alumnes que portaran en el futur el compostador, es realitza una explicació dels principals aspectes a tenir en compte a l'hora de gestionar un compostador.
Una segona on es jugarà al joc de taula de grans dimensions per a avaluar els coneixements adquirits i es visitarà el compostador de l'escola.
I una última part i molt important on els alumnes que passen el relleu explicaran com han fet ells el compostatge.

Fitxa tècnica:
Forma de treball: grup/classe
Temporalització: curs escolar
Durada: 1:30h a 2h

Observacions:
Organitza: Consorci de residus del Vallès Occidental
Lloc on es realitza: Centre escolar
Informació i inscripció: Es realitzarà mitjançant aquest enllaç http://www.residusvalles.cat/reserva-passen-el-relleu-del-compostatge/
Ajuntament de Rubí