Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
Coneguem itineraris naturals - Torrent de Can Xercavins
Objectius
Aprofundir en el coneixement del nostre entorn local natural i rural, i al mateix temps conscienciar l'alumnat dels valors ecològics, socials i cívics que tenen els espai naturals periurbans, així com educar les actituds envers la seva conservació. Mostrar la diversitat biològica de la zona visitada.

Descripció de l’activitat
Visita al Torrent de Can Xercavins i al Pla Dormet, espai situat a la banda dreta de la riera de Rubí i proper al Castell de Rubí. L'entorn es troba fortament influenciat per l'activitat humana en plena àrea metropolitana de Barcelona, però manté un bon estat de conservació natural i rural. Els alumnes tindran ocasió de conèixer les funcions i característiques naturals i rurals de l'espai, així com la fauna i la vegetació més comuna de la zona.

Itinerari: Can Xercavins
Forma de treball:L'itinerari es realitza amb un grup classe (uns 25 alumnes). Està adreçat a: cicle inicial, mitjà i superior (les activitats permeten ser adaptades als diferents nivells de 1r, 2n, 3r, 4t i també 5è i 6è). Durant el recorregut cada nivell realitza un conjunt d'activitats diferents de manera que hi ha 6 conjunts d'activitats progressives i que no es repeteixen. També s'adapta a l'època de l'any.
Temporalització: 3 hors (un matí). De 9:30 a 12:30h. A petició de l'escola pot patir alguna modificació.
Observacions: Aquesta activitat pot requerir material de suport tipus fotocòpies, aquest prèviament es comunica al professorat.
Sobre transport: si es vol anar-hi caminant el temps estimat des del centre de Rubí és de 10-15 minuts.
Sol·licitar l'activitat com a mínim 4 setmanes abans de la realització.
Punt de sortida: Entrada Anfiteatre del Castell de Rubí (c. Santa Teresa, 24). No obstant això, es pot canviar i petició de l'escola i que l'educador ambiental surti directament de l'escola.
Organitza: Rubí d'Arrel (rubidarrel@gmail.com)
Informació: Rubí d'Arrel i Servei d'Educació
Responsable: Falet Bosch ( 690 322 158 ce: rafel.bosch.janer@gmail.com), Jordi Muntan i Eduard Puigventós
Ajuntament de Rubí