Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
Coneguem la Deixalleria amb sessió prèvia (versió A)

Els residus especials tenen greus conseqüències pel medi ambient i la salut de les persones. Sabem identificar-los? On els hem de llençar? Què en fan d’ells a la deixalleria?

Què volem?

Que l’alumne sigui capaç de saber reconèixer quin residu té a les mans, les característiques d’aquest, sigui conscient de les necessitats de tractar-lo de forma adequada i el llenci al lloc que pertoca.

Objectius a assolir:

• Aprendre com es seleccionen correctament les fraccions de residus.
• Conèixer el procés de recuperació de diferents residus i allò que aconseguim
• Conèixer els residus que es poden portar a les diferents deixalleries de Rubí (deixalleria mòbil, fixa i del mercat).
• Conèixer la importància del tractament diferenciat dels residus.
• Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar.
• Introduir el concepte d’economia circular (a secundària)Descripció de l’activitat:

Aquesta consta de dues parts. La primera es realitza al voltant de la Deixalleria, mitjançant materials pedagògics s’introdueix als alumnes al sistema de gestió de residus de Rubí, posant en pràctica on es llença cada residu i descobrint com es tracten. La segona part es visiten les instal·lacions de la Deixalleria de Cova Solera, coneixent els perills que plantegen els residus que hi trobem i quin és el tractament que reben.
A secundària els continguts de l’activitat s’adapten i s’introdueix el concepte d’economia circular.

Observacions: Activitat dinamitzada pel Servei Educatiu de Residus.
Temporalització:; 1h i 30 minuts d'octubre a maig

Organitza:Servei de Medi Ambient i Servei d’Educació
Lloc on es realitza:Deixalleria de Cova Solera i voltants.

Responsable l’activitat: Eva Andreu. eao@ajrubinet.catAjuntament de Rubí