Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
Internet segura per a nens i nenes
Objectius
Informar sobre els perills de navegar per internet.

Descripció de l’activitat
Navegar de manera responsable i donar consells bàsics.

Temporalització
60 minuts aproximadament.

Observacions
Màxim 30 persones / un responsable per aula.
Lloc on es realitza
Centre educatiu.

Organitza: Mossos d'esquadra
Persona de contacte: Marta/Sergi
Ajuntament de Rubí