Menú > Catàleg d'activitats - Educació infantil EI > Detall activitat
Coneguem la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler
Objectius
• Donar a conèixer la Biblioteca pública de la ciutat i els seus serveis.
• Promoure el desenvolupament d’habilitats i competències informatives, així com la de desvetllar el gust per la lectura.
• Oferir als estudiants de secundària, batxillerat, graus i altres formacions recursos per als crèdits de síntesis, treballs de recerca, cerca de feina, etc.
• Oferir al professorat la possibilitat d’incloure en l’activitat docent la visita a la Biblioteca, com a recurs informatiu per als estudiants.


Descripció de l’activitat
Les activitats es realitzaran sota el guiatge del personal de la Biblioteca i els continguts de les visites estaran d’acord amb el programa establert o bé, restaran subjectes a modificacions quan aquest ho cregui convenient.
No obstant això, hi ha la possibilitat d’ajustar-se a una demanda concreta del centre, si s’està treballant una temàtica específica (per exemple, llibres sobre animals, la família, etc.), o com a recurs informatiu (per exemple, treball amb fonts d’informació o formació a la carta), sempre i quan hi hagi disponibilitat del personal de la Biblioteca i s’acordi amb suficient antelació.

Educació Infantil: P4 (4-5 anys)

Descobrim la Biblioteca, els seus serveis bàsics, en especial la sala de Petits Lectors i introduïm als infants en el món dels contes, acompanyada d’una activitat.

Educació Primària: Primer Cicle 1r (5-6 anys); Segon Cicle 3r (7-8 anys); Tercer Cicle 5è (10-11 anys).

Descobrim la Biblioteca, els seus serveis bàsics i introduïm als infants en el món dels contes, amb una visita guiada a l’àrea infantil acompanyada d’una activitat (Primer Cicle).

A través de la visita a l’àrea infantil i d’una sessió pràctica donem a conèixer la Biblioteca, com a recurs públic, la seva organització i els seus serveis. Formem usuaris autònoms en l’ús dels recursos d’aquesta i incentivem l’hàbit de la lectura (Segon i Tercer Cicle).

*Per la diversitat i amplitud d’aquest període educatiu, els continguts s’ajustaran en funció de l’edat, dels seus coneixements previs sobre la Biblioteca i segons la disponibilitat del personal de la Biblioteca.

Educació Secundària (ESO): Primer Cicle: 1r i 2n (13- 14 anys); Segon Cicle: 3r i 4t (15-16 anys)

Oferim dos tipus d’activitats:

La primera, a través d’una visita guiada, donem a conèixer els diferents espais i serveis i, a partir de sessions pràctiques, formem usuaris autònoms en l’ús dels recursos avançats de la Biblioteca, així com d’altres en diferents suports informatius.

La segona, oferim sessions de formació específiques, com a suport per al desenvolupament dels crèdits de síntesi, treballs de recerca, etc., que es poden realitzar en la Biblioteca o en el mateix centre educatiu.

La tercera, una sessió de recomanació de lectures per edats i cursos en format de prescripció lectora anomenat Tupperbook
*Per la diversitat i amplitud d’aquest període educatiu, els continguts s’ajustaran en funció de l’edat, dels seus coneixements previs sobre la Biblioteca i segons la disponibilitat del personal de la Biblioteca.

Educació post obligatòria (Batxillerat, CFGM, CFMS), escola d’adults, formació ocupacional, programes de qualificació professional inicial (PQPI) i d’altres: (a partir de 16 anys)


Oferim sessions de formació específiques, com a suport per al desenvolupament dels crèdits de síntesi, treballs de recerca, orientacions a la cerca de feina, etc., que es poden realitzar en la Biblioteca o en el mateix centre educatiu.

Els continguts de les visites poden variar en funció de les temàtiques de treball a l’aula i/o de les necessitats i interessos vinculats als grups.

Aforament
Un grup per sessió (25 persones aproximadament).

Temporalització
Les visites guiades poden variar entre 45 i 60 minuts, en funció de la tipologia del grup.
Les sessions de formació poden variar entre 1 i 1,5 hores.
Totes les activitats es realitzaran els dimecres i els dijous en horari de matí, a les 10:00h. Les d'educació secundària i post obligatòria es poden fer els divendres.
Es demana la màxima puntualitat i caldrà avisar la Biblioteca en cas de no poder venir a realitzar la visita ja concertada i, si s’escau, programar-la per a un altre dia.

Valoracions de l'activitat
És important que, un cop realitzada l’activitat, els centres feu la vostra valoració, en acabar l’activitat, el personal que ha fet el guiatge us donarà una enquesta en paper, perquè l’empleneu en el mateix dia de l’activitat.

Inscripcions
A partir del 23 de setembre iniciarem la proposta de dates per a les activitats.
El calendari de les activitats serà: des del 21 d’octubre fins al 19 de juny.
Eviteu, sempre que sigui possible, no posar “indiferent” a l’apartat “Data preferent”, ja que entendrem que l’assignació serà al nostre criteri i disposició.

Observacions
Enguany, per educació infantil i primària, s'oferirà per cursos alterns:
Educació infantil: P-4
Educació primària: 1r (5-6 anys); 3r (7-8 anys) i 5è (10-11 anys)

Organitza: Biblioteca Mestre Martí i Tauler.
Col•labora: Servei d’Educació.
Lloc on es realitza: Biblioteca Mestre Martí i Tauler. c/ Aribau, 5. Telèfon 93 588 70 00, extensió 4416.
Responsable de l’activitat: Marga Ortiz, ortizmma@diba.cat
Responsable del programa: Manuela Ibáñez Aguilera.

Ajuntament de Rubí