Menú > Catàleg d'activitats - Educació infantil EI > Detall activitat
Tastet de Cant Coral

Objectius
 Endinsar als infants en el món sonor del cant coral.
 Experimentar i gaudir del fet de cantar en grup.


El cant coral és una activitat que contribueix al desenvolupament intel.lectual, auditiu i de parla dels infants.


Descripció de l’activitat
Les activitats seran diferents en cada etapa educativa, totes elles dirigides pel professorat Carme Jiménez i Baldomer Sans.

Educació infantil/ Segon cicle” ; La capsa de Música “

En l'Educació infantil creiem que el cant coral ha de ser una activitat musical que no es pot deslligar del context general de la música ja que l'infant s'inicia en el món sonor de la música . Per tant treballarem les qualitats del so i la música i el moviment dins del context de les competències bàsiques en aquestes edats: Percepció, comprensió i valoració del món sonor que els envolta i Interpretació i producció de les cançons i tots els conceptes musicals que treballarem: pulsació, ritme...

Aquesta activitat parteix d'una capsa que portem a l'aula i d'aquí sortiran elements que farem servir per a desenvolupar la sessió. Será una activitat que partirà de la cançó i englovarà altres aspectes de la música.


Cicle Inicial : “ Un passeig de pel.lícula”

Partirem d'un recull de cançons de pel.lícules infantils per treballar el cant coral i altres conceptes musicals. Treballarem cançons sobretot a una veu però amb un treball acurat d'afinació i entonació. Iniciarem el cànon amb l'esquema pregunta-resposta.


Cicle Mitjà:“ Un viatge musical”

Partint d'un recull de cançons d'arreu del món farem una activitat de cant coral participativa i també treballarem la importància i el respecte per totes les llengües del món i les diferents cultures i per la pròpia.


Cicle Superior: “ Un tomb per la Música”

En aquest cicle volem que els alumnes a partir del cant coral puguin fer música amb el seu cos: veu. Percussió corporal amb un repertori modern que els sigui proper.


Amb aquestes activitats volem arribar a molts infants i fer-los gaudir de la Música partint de les cançons.


Temporalització: dues sessions anuals d'una hora per grup
Organitza:Escola Municipal de Música Pere Burés
Lloc on es realitza: Al centre que ho sol·licita.
Per a més informació: Eduard Sáez, director de l'escola de música
Responsable de l’activitat: Eduard Sáez
Responsable del programa: Manuela Ibáñez Aguilera

Ajuntament de Rubí