Menú > Catàleg d'activitats - Infantil 0-3 Escoles Bressol > Detall activitat
Rubí balla - Descoberta de la dansa tradicional i popular
Objectius
Donar a conèixer el llenguatge de la dansa, festes populars i danses del nostre entorn més proper.

Descripció de l’activitat
Sessions de 30 minuts cada grup de 10 nens i nenes cada 15 dies durant el segon i tercer trimestre, on es desenvolupen diferents propostes que finalment es posen en comú en una trobada intercentres de les tres escoles bressol municipals el mes de juny.

Temporalització
De gener a juny

Observacions
Activitat adreçada als alumnes de les escoles bressol municipals, franja 2-3 anys.
L'Ajuntament té un conveni amb l'Esbart Dansaire de Rubí que permet la gratuitat d'aquesta activitat.


Organitza: Esbart Dansaire de Rubí
Col.labora: Servei d'Educació de l'Ajuntament
Lloc on es realitza: Poliesportiu La Llana
Informació: Esbart Dansaire de Rubí ( Jordi Rubio) i Servei d’Educació
Referent: Manuela Ibáñez
Ajuntament de Rubí