Menú > Catàleg d'activitats - Per a la població en general > Detall activitat
Consulta jove
Objectius
Prevenir l’embaràs adolescent.
Prevenir les malalties de transmissió sexual.
Afavorir canvis d’actituds de la població jove entorn a la sexualitat.
Promoure en la població femenina una conducta preventiva de la patologia genital.

Descripció de l’activitat
Visita espontània (no cal concertar hora de visita).
Assessorament i seguiment dels mètodes contraceptius.
Aprofundir en el coneixement de la sexualitat.
Informació respecte de la interrupció voluntària de l’embaràs.
Screening ginecològic.

Temporalització
Dilluns de 10 a 13h i dijous de 16 a 19h.

Observacions
L’atenció és individualitzada, en parella i/o en grup, i fins als 24 anys.
El servei és confidencial i gratuït.

Organitza: Consorci Sanitari de Terrassa.
Lloc on es realitza: Consulta jove del CAP Sant Genís, c/ Miquel Mumany, 11-19
Informació: CAP Sant Genís, c/ Miquel Mumany, 11-19 Tel. 936 991 729

Ajuntament de Rubí